Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от ЗЕТ КАРС ЕООД